grabado

Exposición “Formas tradicionais da cerámica popular. Samos”

Formas tradicionais da cerámica popular: Samos
Formas tradicionais da cerámica popular: Samos

Exposición “Formas tradicionais da cerámica popular. Samos

Comisariado:
Orlando Viveiro Veiga e
Hixinio Flores Rivas

A cerámica na comarca de Samos
A cerámica na comarca de Samos